نام واحد : تعاونی زیبا سازان ریحان مهر

 • استان : فارس
 • شهر : مهر
 • نشانی شرکت : میدان معلم...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بلوار امام حسن بالاتر از منطقه انتظامی
 • تلفن واحد : *******782جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید حمزه حسینی المدنی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درب چوبی پرسی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 12696
 • تاریخ مجوز : 22/02/1392
 • کد محصول : 2022512306
 • شرح محصول : درب چوبی پرسی
 • ظرفیت : 220 تن
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2022
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%