نام واحد : تعاونی مصنوعات چوبی ولیعصر3167

 • استان : لرستان
 • شهر : خرم آباد
 • نشانی شرکت : خرم...
 • تلفن شرکت : ****421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خرم آباد نرسیده به ماسور جاده اندیمشک ک 3
 • تلفن واحد : ****421جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : هادی رشیدی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : پارتیشن چوبی

 • سریال مجوز : 2907074
 • شماره مجوز : 23611
 • تاریخ مجوز : 01/12/1385
 • کد محصول : 20221136
 • شرح محصول : پارتیشن چوبی
 • ظرفیت : 1,500 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%