نام واحد : آرتا پان

 • استان : اردبیل
 • شهر : نمین
 • نشانی شرکت : ابتدای جاده...
 • تلفن شرکت : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نمین - ابتدای جاده سولا - شهرک صنعتی خصوصی آرتاپلاست
 • تلفن واحد : *******453جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کمال فتحی بی طرف
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تخته فیبر خام با چگالی متوسط از چوب

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 125/17915
 • تاریخ مجوز : 29/06/1395
 • کد محصول : 2021512312
 • شرح محصول : تخته فیبر خام با چگالی متوسط از چوب
 • ظرفیت : 240,000 متر مکعب
 • گروه 2 رقمی : 20
 • گروه 4 رقمی : 2021
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%