نام واحد : ستاره مواد سرا - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : خ ابوذر بن...
 • تلفن شرکت : ************233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه خ نهم فاز 3 پ12
 • تلفن واحد : *******335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهین فرازیهای اصفهان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : واتراستاپ بتون

 • سریال مجوز : 1304575
 • شماره مجوز : 24522
 • تاریخ مجوز : 27/12/1382
 • کد محصول : 24291744
 • شرح محصول : واتراستاپ بتون
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2429
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%