نام واحد : گهر پاک - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان جاده شیراز شهرک آزمایش شهرک صنعتی صفه پ5
 • تلفن واحد : ****654جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد مهریار
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفه

نام محصول : فراورده های تمیزکننده وپاک کننده و-پرداخت انواع صابون

 • سریال مجوز : 1304874
 • شماره مجوز : 19645
 • تاریخ مجوز : 20/12/1367
 • کد محصول : 24241110
 • شرح محصول : انواع صابون
 • ظرفیت : 2,680 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2424
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%