نام واحد : آران نفت ارس

 • استان : منطقه آزاد ارس
 • شهر : محدوده یک
 • نشانی شرکت : خیابان تیمسار...
 • تلفن شرکت : ********049جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : کریم یزدانی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : سایت صنایع سنگین

نام محصول : قیر 85/100

 • سریال مجوز : 590291000000
 • شماره مجوز : 17438/ص94
 • تاریخ مجوز : 03/09/1394
 • کد محصول : 2320412397
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%