نام واحد : گازهای صنعتی شهرضا - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان شهرضا کیلومتر 5 جاده سمیرم
 • تلفن واحد : **********032جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید نورالله طیبی نیا
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گاز اکسیژن

 • سریال مجوز : 1304887
 • شماره مجوز : 15243
 • تاریخ مجوز : 03/04/1363
 • کد محصول : 24111111
 • شرح محصول : گاز اکسیژن
 • ظرفیت : 60,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%