نام واحد : زرین کولاک زاینده رود

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : خ وحید ابتدای...
 • تلفن شرکت : ********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "فاز 1، خیابان 1، پلاک 30"
 • تلفن واحد : *********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرشاد فروهان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : هیدروکربن های سبک حاصل از بلندینگ (عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای)

 • سریال مجوز : 590293000000
 • شماره مجوز : 1730/1309237
 • تاریخ مجوز : 15/01/1396
 • کد محصول : 2320412472
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 11,350 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%