نام واحد : صنایع مادر دارویی شهید مدرس - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : تیران و کرون
 • نشانی شرکت : چهارباغ بالا...
 • تلفن شرکت : ****626جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان کیلومتر78 ج داران مقابل سد زاینده رود
 • تلفن واحد : **********033جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد ابراهیم محمدی نژاد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : استارات روی

 • سریال مجوز : 1305003
 • شماره مجوز : 15911
 • تاریخ مجوز : 25/10/1373
 • کد محصول : 24112211
 • شرح محصول : استارات روی
 • ظرفیت : 110 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%