نام واحد : پترو پاسارگاد خاورمیانه

 • استان : منطقه ویژه اقتصادی
 • شهر : سرخس
 • نشانی شرکت : "نیاوران ،...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "منطقه ویژه اقتصادی سرخس،شرکت پترو پاسارگاد خاورمیانه"
 • تلفن واحد : *********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : متیل استات

 • سریال مجوز : 590297000000
 • شماره مجوز : 1020/7381
 • تاریخ مجوز : 08/08/1396
 • کد محصول : 2411512652
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 14,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%