نام واحد : نصیران-قدیرعلی

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : نجف آباد...
 • تلفن شرکت : ****229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی منتظریه خ 102 فرعی 9 پ دوم جنوبی م پشم آسیا
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قدیر علی نصیران
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی منتظریه

نام محصول : گاز کربنیک انیدریدکربنیک ـ دی اکسیدکربن

 • سریال مجوز : 1305169
 • شماره مجوز : 63339
 • تاریخ مجوز : 22/12/1388
 • کد محصول : 24111114
 • شرح محصول : گاز کربنیک انیدریدکربنیک ـ دی اکسیدکربن
 • ظرفیت : 1,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%