نام واحد : کیمیاصنعت اتحاد

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده اشتهارد -فتح آباد- انتهای خیابان چرمسازی-
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : روغن دنده تصفیه مجدد

 • سریال مجوز : 590298000000
 • شماره مجوز : 127/24403
 • تاریخ مجوز : 16/11/1397
 • کد محصول : 2320412451
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%