نام واحد : تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی دی ام تی - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کیلومتر45 اصفهان مبارکه ص پ 569-81655 ج شرکت پلی اکریل
 • تلفن واحد : ******332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا حقایق جهرمی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دی متیل ترفتالات دی ام تی

 • سریال مجوز : 1305579
 • شماره مجوز : 57283
 • تاریخ مجوز : 15/02/1390
 • کد محصول : 24113675
 • شرح محصول : دی متیل ترفتالات DMT
 • ظرفیت : 80,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%