نام واحد : تورنگ - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ شیخ صدوق...
 • تلفن شرکت : ************663جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نجف آباد فاز 1 خ 1 پ 37
 • تلفن واحد : *******331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبدالحمید خیامباشی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نجف آباد1

نام محصول : انواع رنگ ساختمانی-روغن جلاء وپوشششهای مشابه وغیره

 • سریال مجوز : 1305610
 • شماره مجوز : 4482
 • تاریخ مجوز : 24/02/1369
 • کد محصول : 24221110
 • شرح محصول : انواع رنگ ساختمانی-روغن جلاء وپوشششهای مشابه وغیره
 • ظرفیت : 1,550 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%