نام واحد : لوشان پالایش

 • استان : گیلان
 • شهر : رودبار
 • نشانی شرکت : کوی...
 • تلفن شرکت : ********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ آسمانسرای 2
 • تلفن واحد : *********013جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لوشان

نام محصول : روغن موتور تصفیه مجدد

 • سریال مجوز : 590298000000
 • شماره مجوز : 14640/24
 • تاریخ مجوز : 23/02/1397
 • کد محصول : 2320412450
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%