نام واحد : رنگسازی رامین - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : برخوار
 • نشانی شرکت : خ فروغی...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان خ حبیب آباد کیلومتر6کوچه رنگسازی رامین
 • تلفن واحد : **********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حمیدخانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تینر فوری

 • سریال مجوز : 1306022
 • شماره مجوز : 12175
 • تاریخ مجوز : 15/08/1367
 • کد محصول : 24221231
 • شرح محصول : تینر فوری
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%