نام واحد : مروارید بی نظیر دلیجان

 • استان : مرکزی
 • شهر : دلیجان
 • نشانی شرکت : ناحیه صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "فاز3، قطعات 80 و 81"
 • تلفن واحد : *********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی شهدای راونج

نام محصول : حلال نفتی 402

 • سریال مجوز : 590303000000
 • شماره مجوز : 44567
 • تاریخ مجوز : 11/11/1396
 • کد محصول : 2320512426
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 6,870 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%