نام واحد : حیدری رامشه - محمدرضا

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اصفهان چهار راه آپادانا بعد از کشتارگاه 0
 • تلفن واحد : ****318جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا حیدری رامشه
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگدانه هاباستثناءموادرنگ کننده مصنوعی الی

 • سریال مجوز : 1306032
 • شماره مجوز : 2245
 • تاریخ مجوز : 23/01/1369
 • کد محصول : 24221630
 • شرح محصول : رنگدانه هاباستثناءموادرنگ کننده مصنوعی الی
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%