نام واحد : حاج میرزائی - حیدر علی ومحمدمهدی ومحمدحسین ومحمدناصر

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : ک3خ امام...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی مورچه خورت فاز 3 خ 1 روبروی کیمیاجاوید
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد ناصر حاجی میرزائی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت

نام محصول : گاز استیلن

 • سریال مجوز : 1306036
 • شماره مجوز : 6693
 • تاریخ مجوز : 09/05/1374
 • کد محصول : 24111113
 • شرح محصول : گاز استیلن
 • ظرفیت : 1,600,000 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%