نام واحد : تولیدی و صنعتی اکسیژن الماس - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : فلاورجان
 • نشانی شرکت : منطقی صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقی صنعتی اشترجان خ 3 پ 27
 • تلفن واحد : **********031جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود صالح جزی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اشترجان

نام محصول : گاز اکسیژن1320 مترمکعب افزایش

 • سریال مجوز : 1306136
 • شماره مجوز : 25274
 • تاریخ مجوز : 04/05/1388
 • کد محصول : 24111111
 • شرح محصول : گاز اکسیژن
 • ظرفیت : 1,500 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%