نام واحد : قادری زفره - محسن

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : اصفهان خ...
 • تلفن شرکت : ****451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : روبروی پلیس راه اصفهان نایین روستای زفره 0
 • تلفن واحد : ****451جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : قادری زفره - محسن
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اسید کلریدریک جوهر نمک

 • سریال مجوز : 1306570
 • شماره مجوز : 16947
 • تاریخ مجوز : 24/10/1382
 • کد محصول : 24111314
 • شرح محصول : اسید کلریدریک جوهر نمک
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%