نام واحد : شیمی سیس خاورمیانه کهن

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : بلوار کشاورز...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان شانزدهم پلاک 13
 • تلفن واحد : *********086جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمدعلی ذاکری هنجنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاوه

نام محصول : روغن روانکار صنعتی (تصفیه اول)

 • سریال مجوز : 590304000000
 • شماره مجوز : 42496
 • تاریخ مجوز : 20/11/1395
 • کد محصول : 2320512329
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%