نام واحد : شیمیائی تابان اصفهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : مبارکه
 • نشانی شرکت : خ چهارباغ...
 • تلفن شرکت : ****222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سه راهی مبارکه ف سوم خ نهم پ14
 • تلفن واحد : *******335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سعید لاجوردی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سه راهی مبارکه

نام محصول : انواع تینر

 • سریال مجوز : 1306642
 • شماره مجوز : 50471
 • تاریخ مجوز : 28/08/1388
 • کد محصول : 24221230
 • شرح محصول : انواع تینر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%