نام واحد : تولیدی صنعت قیر پارسیان انرژی

 • استان : هرمزگان
 • شهر : بندرعباس
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : ********076جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خلیج فارس

نام محصول : بسته بندی قیر

 • سریال مجوز : 590309000000
 • شماره مجوز : 13/31179
 • تاریخ مجوز : 28/09/1396
 • کد محصول : 7495412350
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 67,200 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%