نام واحد : صنایع تولیدی صفاشیمی اصفهان - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شاهین شهر و میمه
 • نشانی شرکت : شهرک مورچه...
 • تلفن شرکت : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک مورچه خورت فاز3 خ یک فرعی 7
 • تلفن واحد : ****777جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن منانی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی مورچه خورت

نام محصول : اتیل استات

 • سریال مجوز : 1306685
 • شماره مجوز : 4471
 • تاریخ مجوز : 03/09/1380
 • کد محصول : 24113622
 • شرح محصول : اتیل استات
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%