نام واحد : صنایع سپاهان فرآیند - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : ندارد0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی سگزی فاز 1 خ 5 شرقی فرعی 7
 • تلفن واحد : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عمو-مهدی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سگزی

نام محصول : کودهای میکروالمنت

 • سریال مجوز : 1306873
 • شماره مجوز : 15051
 • تاریخ مجوز : 23/11/1380
 • کد محصول : 24121260
 • شرح محصول : کودهای میکروالمنت مایع وجامد
 • ظرفیت : 18,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2412
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%