نام واحد : کیمیای ایران - شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : شهرضا
 • نشانی شرکت : تهران خ بهشتی...
 • تلفن شرکت : **********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه صنعتی رازی کیلومتر56جاده اصفهان-شهرضا
 • تلفن واحد : **********032جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید رضا عظیمان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رنگسازان

نام محصول : انواع شامپو

 • سریال مجوز : 1306881
 • شماره مجوز : 38394
 • تاریخ مجوز : 01/08/1386
 • کد محصول : 24241310
 • شرح محصول : انواع شامپو
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2424
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%