نام واحد : روغن موتور طلایی جنوب آسیا

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : نوروزیان حکمت...
 • تلفن شرکت : ********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان تکنولوژی ، خیابان ابتکار"
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : هیدروکربن های سبک حاصل از بلندینگ (عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای)

 • سریال مجوز : 590310000000
 • شماره مجوز : 127/51945
 • تاریخ مجوز : 22/02/1397
 • کد محصول : 2320412472
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : کک وفراورده های حاصل ازنفت(23)
 • گروه 4 رقمی : ساخت فراورده های نفتی تصفیه شده(2320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%