نام واحد : شرکت مجتمع معادن مس تکنار

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : بردسکن
 • نشانی شرکت : مشهد بولوار...
 • تلفن شرکت : ****501جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بردسکن شهر انابد روستای کلاته جمعه معدن مس تکنار
 • تلفن واحد : ********053جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهبود بهی زادی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 1931879
 • شماره مجوز : 10161
 • تاریخ مجوز : 19/02/1387
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%