نام واحد : توسعه معادن روی ایران

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : زنجان خیابان...
 • تلفن شرکت : ****727جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : زنجان کیلومتر15جاده دندی اراضی روستای مهتر
 • تلفن واحد : ****424جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی کوهی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره روی

 • سریال مجوز : 2106943
 • شماره مجوز : 11716
 • تاریخ مجوز : 04/09/1382
 • کد محصول : 13201523
 • شرح محصول : کنسانتره روی
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%