نام واحد : صنایع شیمیایی ساوه

 • استان : مرکزی
 • شهر : ساوه
 • نشانی شرکت : میدان فاطمی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان 21
 • تلفن واحد : *******864جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن صبری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کاوه

نام محصول : نیترات سدیم

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 22947
 • تاریخ مجوز : 07/07/1394
 • کد محصول : 2411512770
 • شرح محصول : نیترات سدیم
 • ظرفیت : 4,800 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%