نام واحد : الغری

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران- خ 15...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز- بلوار ابن سینا-خ امیرکبیر شرقی- داخل شرکت ا
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید سعید صفایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قطعات پلاستیکی تزریقی

 • سریال مجوز : 3711641
 • شماره مجوز : 19074
 • تاریخ مجوز : 26/07/1386
 • کد محصول : 25201375
 • شرح محصول : قطعات تزریق پلاستیک حلقه های نوار چسب
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت موادپلاستیکی به شکل اولیه وساخت لاستیک مصنوعی(2413)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%