نام واحد : تولیدی سیلیکات کاران رامند

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی دانسفهان- خ میرداماد- خ شیخ بهائی- خ دهلوی- بلوک
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شاهرخ خلیلی
 • تلفن مدیر : ********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی دانسفهان

نام محصول : سیلیکات سدیم

 • سریال مجوز : 3711666
 • شماره مجوز : 5362
 • تاریخ مجوز : 24/03/1385
 • کد محصول : 24112432
 • شرح محصول : سیلیکات سدیم مایع برمبنای 100%
 • ظرفیت : 4,504 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%