نام واحد : سمیران

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : جاده خاوران...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار ابن سینا خ درناخ گلستان قطعه 1748 بلوک تفکیکی
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : گلرخ کوشیار
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : علف کش‌ها (فرموله شده)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 68677
 • تاریخ مجوز : 23/10/1393
 • کد محصول : 2421412455
 • شرح محصول : علف کش‌ها (فرموله شده)
 • ظرفیت : 5,550 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2421
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%