نام واحد : رویال تکوین صنعت

 • استان : البرز
 • شهر : اشتهارد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد -بلوارابوریحان - بلوار ملاصدرا غربی -خیابان گلچهره سوم - قطعه 2710
 • تلفن واحد : *******263جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد طالبی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگ و پوشش خودرویی نوع الکتروفروز (ED)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 100/145368
 • تاریخ مجوز : 04/12/1392
 • کد محصول : 2422512336
 • شرح محصول : رنگ و پوشش خودرویی نوع الکتروفروز (ED)
 • ظرفیت : 9,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%