نام واحد : مهران عظیمی

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : قزوین- میدان...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 20 جاده قزوین- رشت- ابتدای ورودی روستای آقابابا- مقا
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهران عظیمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : رنگ پلاستیک

 • سریال مجوز : 3711804
 • شماره مجوز : 8506
 • تاریخ مجوز : 14/04/1385
 • کد محصول : 24221112
 • شرح محصول : رنگهای پلاستیک
 • ظرفیت : 80 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع رنگ-روغن جلاوپوششهای مشابه-مرکب چاپ وانواع بتونه(2422)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%