نام واحد : مجید بغدادی

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "بلوار صنعتگران جنوبی ، خیابان کیفیت 2 ( شاپرک شیمی )"
 • تلفن واحد : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید بغدادی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : انواع رنگ ساختمانی امولسیونی (پایه آبی)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 127/36984
 • تاریخ مجوز : 27/09/1392
 • کد محصول : 2422412307
 • شرح محصول : انواع رنگ ساختمانی امولسیونی (پایه آبی)
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%