نام واحد : کیمیاگران توسعه پایدار

 • استان : مرکزی
 • شهر : شازند
 • نشانی شرکت : ناحیه صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******862جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه 18
 • تلفن واحد : ********338جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابراهیم شه رستمی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی شهید بابایی

نام محصول : متیل استات

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 18383
 • تاریخ مجوز : 07/05/1392
 • کد محصول : 2411512652
 • شرح محصول : متیل استات
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%