نام واحد : نوکان فرآیند

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : تهران بلوار...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بوئین زهرا - شهرک صنعتی آراسنج - خ ارکیده
 • تلفن واحد : *****880جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین بنی اسدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آراسنج

نام محصول : الومیناسیلیکا زئولیت

 • سریال مجوز : 3711894
 • شماره مجوز : 32024
 • تاریخ مجوز : 25/12/1388
 • کد محصول : 24112483
 • شرح محصول : زئو لایت
 • ظرفیت : 12,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%