نام واحد : پدیده صنعت شیمی روز

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوئین رهرا اراسنج - خ ارکیده
 • تلفن واحد : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدعلی عالی پناه
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آراسنج

نام محصول : بسته بندی متانول

 • سریال مجوز : 3711930
 • شماره مجوز : 26919
 • تاریخ مجوز : 14/11/1389
 • کد محصول : 24112656
 • شرح محصول : بسته بندی متانول
 • ظرفیت : 24,900 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%