نام واحد : آزمایش گستر لیا

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : قزوین -...
 • تلفن شرکت : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پارک صنعتی لیا- خ بوعلی سینا- جنب تندیس
 • تلفن واحد : ********334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمدمهدی سهرابی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : سیلیکات سدیم

 • سریال مجوز : 3712049
 • شماره مجوز : 16937
 • تاریخ مجوز : 14/08/1387
 • کد محصول : 24112432
 • شرح محصول : سیلیکات سدیم مایع
 • ظرفیت : 11,232 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%