نام واحد : تعاونی 3101 سیروان

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : اسلام آباد غرب
 • نشانی شرکت : کیلومتر12جاده...
 • تلفن شرکت : *******832جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 12 جاده حمیل _ اهواز روبه روی روستای تجر اکبر (جاده گونی بافی )
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منوچهر افشین
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سولفات آهن (گرید دارویی وخوراکی و آزمایشگاهی)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 39197/12
 • تاریخ مجوز : 23/08/1394
 • کد محصول : 2411512389
 • شرح محصول : سولفات آهن (گرید دارویی وخوراکی و آزمایشگاهی)
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%