نام واحد : صنعتی و معدنی شیمی گستر کاسپین

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی لیا- خ تکنولوژی برتر- خ ابتکار
 • تلفن واحد : *********334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهزاد روهنده
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : دی کلسیم فسفات

 • سریال مجوز : 3712062
 • شماره مجوز : 22915
 • تاریخ مجوز : 11/09/1386
 • کد محصول : 24111915
 • شرح محصول : دی کلسیم فسفات
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%