نام واحد : تعاونی تولید گازکربنیک ماهان گاز قزوین

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : شهرک محمدیه...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی لیا- خ تکنولوژی برتر- خ صانع
 • تلفن واحد : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شکرخدا اسدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : گاز کربنیک انیدریدکربنیک ـ دی اکسیدکربن

 • سریال مجوز : 3712086
 • شماره مجوز : 1800
 • تاریخ مجوز : 02/02/1389
 • کد محصول : 24111114
 • شرح محصول : گاز کربنیک co2
 • ظرفیت : 1,039,078 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%