نام واحد : حسین عابدی

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : ******251جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قم جاده کاشان جاده کهک بعد از روستای صرم مزرعه گوگرد پزی عابدی
 • تلفن واحد : *******251جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین عابدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سولفور سدیم

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 126/4/27497
 • تاریخ مجوز : 11/11/1391
 • کد محصول : 2411512359
 • شرح محصول : سولفور سدیم
 • ظرفیت : 650 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%