نام واحد : لست طب تهران

 • استان : قزوین
 • شهر : البرز
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرصنعتی البرز- خ میردامادغربی- خ بیهقی- ک خواجه نصیرالدین ط
 • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد ابراهیم صابرنیا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نوارچسبهای طبی

 • سریال مجوز : 3712599
 • شماره مجوز : 28000
 • تاریخ مجوز : 27/09/1386
 • کد محصول : 24232060
 • شرح محصول : لوکوپلاست نوار چسب طبی
 • ظرفیت : 1,500 هزار متر مربع
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : محصولات داروئی-موادشیمیائی مورداستفاده درداروسازی ودارویی(2423)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%