نام واحد : شیمیایی پارس زئولایت

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : -تهران - خ...
 • تلفن شرکت : ************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده بوئین زهرا- کیلومتر 15 بوئین زهرا- انتهای خیابان اصلی- مجموعه مهد تابان
 • تلفن واحد : ********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا محمودی ملکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : سیلیکات سدیم

 • سریال مجوز : 3712613
 • شماره مجوز : 32032
 • تاریخ مجوز : 26/12/1388
 • کد محصول : 24112432
 • شرح محصول : سیلیکات سدیم
 • ظرفیت : 35,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%