نام واحد : شیمی داروئی آفاق

 • استان : البرز
 • شهر : فردیس
 • نشانی شرکت : انتهای اشرفی...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان هشتم غربی ، پلاک 122 (پلاک ثبتی 3995 فرعی از 163 اصلی قطعه 35)"
 • تلفن واحد : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سیمین دشت

نام محصول : انواع داروی دامپزشکی به شکل اسپری

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 100/1/379926
 • تاریخ مجوز : 19/10/1396
 • کد محصول : 2423413958
 • شرح محصول : انواع داروی دامپزشکی به شکل اسپری
 • ظرفیت : 270,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2423
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%