نام واحد : صفر علی اسحاقی

 • استان : تهران
 • شهر : قدس
 • نشانی شرکت : میدان قدس...
 • تلفن شرکت : ******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان گلبرگ جنوبی، بعد از هنرستان نعیم، خیابان کاوش، پلاک 6"
 • تلفن واحد : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صفرعلی اسحاقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : نیتروژن

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 55396
 • تاریخ مجوز : 20/02/1395
 • کد محصول : 2411412304
 • شرح محصول : نیتروژن
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%