نام واحد : تعاونی تولید کربن فعال پارت شیمی

 • استان : همدان
 • شهر : تویسرکان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******852جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : میدان صنعت انتهای خ کارگر
 • تلفن واحد : *******852جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : رضا اکبری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تویسرکان

نام محصول : کربن فعال

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 91/20171
 • تاریخ مجوز : 24/06/1392
 • کد محصول : 2429412563
 • شرح محصول : کربن فعال
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2429
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%