نام واحد : رویال روی کاسپین

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوئین زهرا- شهرک صنعتی آراسنج- خ گلایل
 • تلفن واحد : *****************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین حاج آخوندی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آراسنج

نام محصول : اکسید روی

 • سریال مجوز : 3712839
 • شماره مجوز : 20805
 • تاریخ مجوز : 24/09/1387
 • کد محصول : 24111514
 • شرح محصول : اکسید روی
 • ظرفیت : 417 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%