نام واحد : تولیدی نگین سیلیکات البرز

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین - شهرک صنعتی آراسنج- خیابان ارکیده- قطعه دوم- سمت چپ
 • تلفن واحد : *****************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی دمرچلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آراسنج

نام محصول : سیلیکات سدیم

 • سریال مجوز : 3713046
 • شماره مجوز : 2568
 • تاریخ مجوز : 10/02/1387
 • کد محصول : 24112432
 • شرح محصول : سیلیکات سدیم مایع برمبنای 100%
 • ظرفیت : 5,938 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : موادشیمیایی اساسی به جزانواع کودوترکیبات ازت(2411)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%