نام واحد : صنایع آراسنج شیمی

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : تهران- خ...
 • تلفن شرکت : *****************021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بوئین زهرا- جاده ساوه- شهرک صنعتی آراسنج- انتهای خیابان یاس
 • تلفن واحد : ************028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مرتضی محمودزاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آراسنج

نام محصول : اسید سولفوریک

 • سریال مجوز : 3713084
 • شماره مجوز : 1793
 • تاریخ مجوز : 02/02/1387
 • کد محصول : 24121651
 • شرح محصول : اسید سولفوریک
 • ظرفیت : 43,333 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کودهاوترکیبات ازته(2412)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%