نام واحد : مصطفی طهماسبی پور ترامین

 • استان : یزد
 • شهر : اردکان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتتی...
 • تلفن شرکت : *******352جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "بلوار نخل ، اولین بریدگی سمت چپ ،جنب شرکت نگین فوم"
 • تلفن واحد : *******353جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مصطفی طهماسبی پور ترامین
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اردکان

نام محصول : اکسید روی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 33508
 • تاریخ مجوز : 01/08/1395
 • کد محصول : 2411512513
 • شرح محصول : اکسید روی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%