نام واحد : صنعتی دامونش قشم

 • استان : منطقه آزاد قشم
 • شهر : قشم
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******763جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان شمس تبریزی خیابان پنجم پالایشگاه صنعتی دامونش قشم
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صدیقه خادم ابوالفضل
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تولا

نام محصول : انواع اسید چرب اتوکسیله

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 95/2799
 • تاریخ مجوز : 07/06/1395
 • کد محصول : 2411412875
 • شرح محصول : انواع اسید چرب اتوکسیله
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2411
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%