نام واحد : فردوس شیمی لیا

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : قزوین-...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : پارک صنعتی لیا- خ سعدی
 • تلفن واحد : ********2.8جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیرحسین اقبالی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لیا

نام محصول : اب ژاول مایع سفید کننده

 • سریال مجوز : 3713086
 • شماره مجوز : 16570
 • تاریخ مجوز : 02/08/1390
 • کد محصول : 24241511
 • شرح محصول : مایع سفید کننده
 • ظرفیت : 1,500,000 لیتر
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%