نام واحد : بازرگانی توسعه جام گندم طلائی

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : تهران- میدان...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قزوین- کیلومتر 3 جاده الموت
 • تلفن واحد : ********-94جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محسن طاهر خانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی الکل طبی

 • سریال مجوز : 3713136
 • شماره مجوز : 25228
 • تاریخ مجوز : 14/10/1388
 • کد محصول : 15511111
 • شرح محصول : بسته بندی الکل طبی
 • ظرفیت : 1,980 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت موادومحصولات شیمیائی(24)
 • گروه 4 رقمی : صابون وپاک کننده هادترژانهافراورده های تمیزکننده وپرداخت(2424)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%